Διογένης, Κωνσταντίνος

Διογένης, Κωνσταντίνος
(; – 1032 μ.Χ.). Βυζαντινός στρατηγός. Μετά τον θάνατο του στρατηγού Θεοφύλακτου Βοτανειάτη διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Βουλγαροκτόνο κατεπάνω Θεσσαλονίκης. To 1015, ως επικεφαλής βυζαντινού στρατού και έπειτα από διαδοχικές στρατιωτικές επιτυχίες εναντίον των Βουλγάρων, έφτασε έως τη χώρα των Πετσενέγων. Η υπέρμετρη φιλοδοξία του τον οδήγησε σε επιχείρηση κατάληψης του αυτοκρατορικού θρόνου, κατά την οποία όμως βρήκε αντιμέτωπο τον Ρωμανό τον Αργυρό, o οποίος τον φυλάκισε το 1031. Στη συνέχεια κλείστηκε στο μοναστήρι του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και το 1032, όταν κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε συνωμοσία κατά της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, αυτοκτόνησε πέφτοντας από τα τείχη του μοναστηριού για να αποφύγει τη θανατική καταδίκη του.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Βυζαντινή αυτοκρατορία — I Β.α., ή αλλιώς Μεταγενέστερο Ρωμαϊκό ή Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, αποκαλείται συμβατικά το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσα του τμήματος αυτού, που μετά την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους συνέχισε περίπου για έντεκα… …   Dictionary of Greek

  • Список византийских императоров — Ниже представлен список императоров Византии в хронологическом порядке. Курсивом выделены узурпаторы. Жирным шрифтом в таблицах выделены даты периодов с преимущественным политическим влиянием описываемого лица (важно при наличии его соправителей) …   Википедия

  • Византийские императоры — Византийские императоры …   Википедия

  • Правители Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Визант. император — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Византийский император — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Император Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Император Восточной Римской империи — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Императоры Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Императоры Византийской империи — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”